MINIMAL SOUND GARDEN – Tallin

Minimal Sound Garden

  • Courtese:┬áSoti Clubi, Tallin
  • When: 2013
  • Where:┬áBastion Passages Museum / Soti Park, Tallin, Estonia